Schrijven
 

Een zinnige uitvinding. Schrijvend wordt de wereld vastgelegd. Voor mensen letters uitgevonden hadden, moesten ze zingen als ze een herinnering door wilden geven. De oudste teksten uit het Eerste Testament zijn de liederen van Debora en Miriam.
 
Of de poëzie van Homerus met een metrum dat gemakkelijk te onthouden is. Mijn grootvader kende nog hele hoofdstukken van de Odyssee uit zijn hoofd, mijn vader de eerste tien regels van de Ilias. Ik alleen: andra moi ennepe mousa polytropon hos mala polla / planchthè …
En nu schrijf ik. Op een medium dat nauwelijks sporen nalaat. En eigenlijk schrijf ik niet. Ik ben geen schepper die uit niets een verhaal creëert, ik heb geen muze. Ik heb stof nodig en vervolgens orden ik.
 
Exegese, interview, verslag, recensie
Vragen stellen aan een bijbeltekst en de antwoorden leesbaar presenteren. Vragen stellen aan iemand met een verhaal, met een geschiedenis, en de antwoorden plaatsen in een helder verband. Een lezing of studiedag bijwonen en eruit lichten wat de moeite waard lijkt om door te geven. Een boek lezen, samenvatten en beoordelen.
Mijn ambitie is dat wat ik schrijf, voor een ander van betekenis moet zijn. Informeren, inspireren, helpen om wat beter een weg te vinden door het leven. Soms lukt dat. ‘Vanaf je eerste zinnen pakt jouw verhaal mij, ik moet het wel lezen’, zei iemand ooit. Soms lukt het wat minder. Ik kan niet garanderen dat mijn werk altijd even boeiend is maar...
 
Tijd en kwaliteit
… ik kan garanderen dat ik een goed verhaal lever binnen de afgesproken termijn.
 
Joanne Seldenrath