RedigerenHet latijnse redigere kan vertaald worden als terugdrijven, terugbrengen, inkrimpen en beperken, in een (meestal slechtere) toestand brengen, en innen.
 
Een redacteur is in de eerste plaats de ideale lezer. Dat betekent inderdaad meestal dat de tekst korter wordt. Zoals een timmerman het hout schaaft, haalt de redacteur de splinters uit de zinnen tot ze soepel lezen.
S+Taal wil zo omgaan met de tekst dat de boodschap van de auteur tot haar recht komt als het vuur in de diamant.
 
Levensbeschouwing
Vanuit mijn deskundigheid op terreinen als exegese, filosofie, kerk­geschiedenis, liturgiewetenschap en vrouwenstudies kunnen teksten gelezen worden op hun (theo-)logische consistentie. Vanzelfsprekend wordt ook gelet op de juiste en volledige weergave van een jaartal, de schrijfwijze van een naam en andere gegevens.
 
Tijdschriften
Een tijdschrift verzorgen bestaat uit meer dan alleen teksten inkorten. S+Taal heeft ervaring met alle aspecten van het proces: overleg over de inhoud van een nummer, auteurs vragen, contact met hen onderhouden en in overleg hun teksten passend maken, beeldmateriaal zoeken en drukproeven controleren.
 
Boeken
Ik heb ook kennis en ervaring in huis als bureauredacteur. Daaronder valt overleg met auteur of vertaler, corrector, opmaker en drukker.