Opdrachtgevers


Vanuit S+Taal wordt gewerkt voor:
 
* De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (Unie NKV). Ik ben ambtelijk secretaris van deze stichting, een koepel met ongeveer 20.000 leden, aangesloten bij de Nederlandse Vrouwenraad en internationale katholieke vrouwenorganisaties. Als zodanig verzorg ik ondertussen al de achtste jaargang van de Nieuwsbrief van de Unie NKV. Kijk op www.unienkv.nl/publicaties.
 
* De Vrouwensynode. Hiervoor ben ik eindredacteur van de Nieuwsbrief die de Vrouwensynode vier keer per jaar uitgeeft. U ontvangt de Nieuwsbrief als u donateur wordt van deze organisatie. Website: www.vrouwensynode.nl.
 
* Fam! Expertisecentrum voor vrouwenvraagsstukken (voorheen de Limburgse Vrouwenraad). Ook voor de Fameus! ben ik eindredacteur. Deze nieuwsbrief kunt u vinden onder publicaties op www.famnetwerk.nl.
 
* In Uw Midden. Dit tijdschrift biedt voorgangers binnen katholieke parochies liturgische ondersteuning. Ik verzorg regelmatig de schriftuitleg. Parochies kunnen zich abonneren via de site www.inuwmidden.nl.
 
* Open deur is een oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven. Voor dit tijdschrift heb ik interviews gemaakt, onder andere in het februarinummer van 2010. Website: www.open-deur.nl.
 
* Herademing is een tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek. Vanaf 2013 stel ik de rubriek Kort Nieuws samen voor dit tijdschrift. Website: www.everyoneweb.com/herademing.
 
* Uitgeverij Kok/Ten Have. Voor deze uitgever doe ik regelmatig de correctie en redactie.